مشاهده اخبار، اطلاعیه ها و رویدادها

چهارشنبه 19 دی 1397

فرمت مورد تایید دانشگاه جهت نگارش پایان نامه

فرمت مورد تایید دانشگاه جهت نگارش پایان نامه

خبر

 

به اطلاع كليه دانشجوياني كه واحد پروژه تخصصي را دارند، مي‌رساند كه قالب تدوين پايان‌نامه بايد مطابق نمونه‌ ارائه شده در سايت كتابخانه باشد و هرگونه مغايرت با آن منجر به عدم پذيرش پايان‌نامه خواهد شد.

 

 دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد لازم است نسخه صحافی شده پایان نامه و لوح فشرده محتوی فایل word و pdf را به کتابخانه تحویل نمایند ولی دانشجویان مقطع کارشناسی نیازی به تحویل نسخه صحافی شده پایان نامه ندارند و لازم است لوح فشرده محتوی فایل word و pdf را پس از تایید استاد راهنما و یا مدیر گروه به کتابخانه تحویل دهند.

فرمت جدید پایان نامه

راهنمای نگارش پایان نامه

فرمت قدیم پایان نامه

شایان ذکر است که پایان نامه هایی که بر اساس فرمت مذکور نباشند، پذیرفته نخواهند شد.

نوار ابزار دسترسی سریع

آیا می خواهید به امکانات کامل کتابخانه دسترسی داشته باشید؟