پدیدآورنده:
  ناشر:
  سال انتشار:
  قيمت: 0 ريال
  موضوع:
  شماره رکورد:
  نوع سند:

1400/9/7  


امتياز
0/5
امتياز کل: - از 5

پدیدآورنده:
ناشر:
سال انتشار:

سرگذشت جندي‌شاپور

پدیدآورنده: حسينعلي ممتحن
ناشر: دزفول: دانشگاه صنعتي جندي شاپور
سال انتشار: 1400

رويگرزاده سيستان (مجموعه مقالات درباره يعقوب ليث صفاري)

پدیدآورنده: به كوشش شهرام جليليان
ناشر: دزفول: دانشگاه صنعتي جندي شاپور
سال انتشار: 1400

جستارهايي درباره تاريخ جندي‌شاپور. جلد دوم: جندي‌شاپور در دوره اسلامي

پدیدآورنده: به‌ كوشش شهرام جليليان
ناشر: دزفول: دانشگاه صنعتي جندي شاپور
سال انتشار: 1400

جستارهايي درباره تاريخ جندي‌شاپور. جلد اول: جندي‌شاپور در ايران پيش از اسلام

پدیدآورنده: به‌ كوشش شهرام جليليان
ناشر: دزفول: دانشگاه صنعتي جندي شاپور
سال انتشار: 1400

پيشينه تاريخي دانشگاه گندي‌شاپور‮‬‫

پدیدآورنده: حسين آذران (نخعي)‮‫
ناشر: دزفول: دانشگاه صنعتي جندي شاپور
سال انتشار: 1400

عمليات واحد مهندسي شيمي 1

پدیدآورنده: عارف شكري، صفورا كريمي
ناشر: دزفول: دانشگاه صنعتي جندي‌شاپور
سال انتشار: 1399

جعبه‌ ابزار فضاي عمومي جهاني از اصول جهاني تا سياست‌ها و رويه‌هاي محلي

پدیدآورنده: [پيترو گارو]
ناشر: دزفول: دانشگاه صنعتي جندي‌شاپور
سال انتشار: 1400

رهيافت حل مسأله در مكانيك سيالات 2 : ( مباحث تكميلي) براي دانشجويان مهندسي شيمي، پليمر و نساجي

پدیدآورنده: نويسنده صفورا كريمي
ناشر: دزفول: دانشگاه صنعتي جندي‌شاپور
سال انتشار: 1400

Ancient water supply system‫‭: a review of ancient water supply systems in the world and Iran, with emphasis on the North Khuzestan region.‬‬‬‬‬‬‬‬

پدیدآورنده: كورش عطاريان، بهناز صفر علي نجار
ناشر: دزفول: دانشگاه صنعتي جندي شاپور
سال انتشار: 1400

فهرست