1)

مجموعه مقالات اولين سمينار منطقه اي آبشار شوي دزفول 28 فروردين ماه 1392

پديدآور: دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول، مديريت امور پژوهشي و فناوري
ناشر: دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول
سال نشر:
1400/4/14
2)

ديباچه اي بر نظريه آشوب: از نظريه تا كاربرد در مهندسي آب

پديدآور: محمد ذاكر مشفق، مسعود انيس حسيني
ناشر: دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول
سال نشر: 1399
1400/4/7
3)

آموزش مباني Post GIS

پديدآور: آنجل ماركوز
ناشر: دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول
سال نشر: 1397
1399/8/17
4)

سازه هاي بنايي، طراحي سازه اي

پديدآور: ليلا نجفي
ناشر: دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول
سال نشر: 1395
1399/8/17
5)

مهندسي سازه هاي آبي در ايران باستان: پل انداميش

پديدآور: نادر پورموسوي
ناشر: دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول
سال نشر: 1395
1399/7/2
فهرست