1)

آموزش پرداخت الكترونيكي جريمه ديركرد

 

آموزش پرداخت الكترونيكي جريمه ديركرد

 دريافت آموزشwink


1400/2/12
2)

فرمت مورد تاييد دانشگاه جهت نگارش پايان نامه

 

فرمت مورد تاييد دانشگاه جهت نگارش پايان نامه

 

به اطلاع كليه دانشجوياني كه واحد پروژه تخصصي را دارند، مي‌رساند كه قالب تدوين پايان‌نامه بايد مطابق نمونه‌ ارائه شده در سايت كتابخانه باشد و هرگونه مغايرت با آن منجر به عدم پذيرش پايان‌نامه خواهد شد.

 

 دانشجويان لازم است  فايل Word و Pdf پايان نامه خود را به آدرس پست الكترونيكي jsu.librarian@gmail.com  ارسال نمايند و پس از تاييد استاد راهنما، روند تسويه حساب دانشجو امكان پذير ميگردد.

 

دريافت فرمت پايان نامه

 

شايان ذكر است كه پايان نامه هايي كه بر اساس فرمت مذكور نباشند، پذيرفته نخواهند شد.1400/2/12
فهرست